Rus ve Çin savunma sanayii sektöründeki gelişmeler ve Avrupa savunma sanayii sektörüne etkileri

22.12.2017

AB Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü tarafından Rusya ve Çin’in savunma sanayii alt yapısını ve stratejilerini analiz eden bir rapor yayımlamıştır. Raporda Rusya ve Çin savunma sanayii sektörlerindeki güncel trendler ve gelişmeler Avrupa’ya etkileri göz önünde bulundurularak incelenmektedir. Her iki ülkenin durumu da aşağıdaki üç başlık altında analiz edilmektedir: - Rus ve Çin savunma sanayilerinin mevcut durumu - Savunma sanayi ihracatları - Rusya ve Çin’in stratejilerinin Avrupa savunma sanayisine ve güvenliğine potansiyel etkileri incelenmektedir. Raporda dikkat çeken bir diğer husus Rusya ve AB ülkeleri arasında 2011-2013 yılları arasında savunma sektöründeki sözleşme hacmi 75 Milyon EUR civarındaydı, çift kullanımlı ürün ve teknolojilerin ise ihracatı yılda 20 Milyar EUR’nun üzerinde olduğu belirtilmektedir. 2014 yılı başlarında Rusya-Ukrayna krizi etkileri görülmeye başlamadan önce Rusya’nın Ukrayna’dan 700 farklı tipte ürün ve parça ithal etmesi ve 860 unite parçayı ise NATO ülkelerinden ithal etmesi beklenmekteydi. Bunların tedariğinin çoğunun Ukrayna krizi nedeniyle sıkıntıya girmesinin ardından Temmuz 2014’te Rusya ithalat ikamesi programını onaylamıştır. Ayrıca Rusya-Avrupa arasındaki 2014 yılı öncesi savunma sanayii işbirliklerinin listesine de yer verilmektedir. Avrupa ve ABD’nin Rusya ve Çin’e özellikle savunma sektöründe kullanılan ham maddelere yönelik bağımlılığının risk teşkil ettiği üzerinde durulmaktadir. Ayrıca özellikle de Çin’in Batı ile teknoloji seviyelerindeki açığı da kapattıkça ihracat pazarlarında rekabetin daha da artacağı vurgulanmaktadır. Moskova’nın ise yüksek nitelikli silah sistemlerini az kısıtlamalarla ve çok rekabetçi fiyatlara sunduğu ifade edilmektedir.Örnek olarak ise Su-30 Çok maksatlı savaş uçağı ve S-300/S400 hava savunma füzeleri verilmektedir. AB’nin gündeminde olan diğer önemli bir konu Çin’den son yıllarda AB ülkelerinde teknoloji sektöründe yapılan yatırımlar ve satın almalardır. Çin’den AB’ye yatırımın 2010 yılında 2 Milyar EUR iken 2016’da 200 Milyar EUR’ya çıktığı belirtilmektedir. Son dönemde öne çıkan şirket alımları arasında Finlandiyalı video oyun şirketi Supercell (6.7 Milyar EUR), Alman robot üreticisi KUKA(4.4.Milyar EUR) Alman makina üreticisi KraussMaffei Grubu (925 Milyon EUR) yer almaktadır. Bu gelişmeler gözönünde bulundurularak Avrupa Komisyonu AB’ye yapılan kritik sektörledeki yabancı yatırımları mercek altına almıştır ve yeni kısıtlayıcı tedbirler planlanmaktadır. Raporun sonuç bölümünde yapılan değerlendirmeye göre ise eğer Avrupa Savunma Sanayii Alt Yapısı teknolojik üstünlüğünü koruyamazsa ihracat pazarlarındaki rekabetçiliğini de yitirecektir, silah sektöründe yeni oyuncular ve yeni silah sistemleri ortaya çıkacak ve rekabet eden ürünler arasında çok büyük farklılıklar olmayacağından savunma sektöründeki ticaret standart bir mal alım satım işlemine dönecek ve üçüncü ülkelerin alım kararlarında fiyat ön plana çıkacaktır. Raporun tamamına aşağıdaki bağlantıdan erişim sağlanabilir: https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/Report_38_Defence-industries-in-Russia-and-China.pdf
Bu duyurunun eki yoktur.

Tüm Duyurular