Ülkemizin savunma sistem tedariki ve savunma sanayisini yönlendirme konusunda yürütülen çalışmalar neticesinde, savunma ürün ve hizmetlerimiz, farklı coğrafyalardaki stratejik işbirliği bulunan yabancı müttefik ve dost ülkelerin silahlı kuvvetlerine teslim edilmiştir.

Yaygınlaştırılan bu yeteneğin geleceğe taşınmasına yönelik gayretlerin, somut amaç ve hedeflere dayalı, performans odaklı bir yaklaşım içinde ele alınması amacıyla, Türk Savunma Sanayii İhracat Stratejisi hazırlanmıştır..

İhracat Stratejisi ile, savunma sanayimizin beklentilerine uygun olarak teşvik mekanizmasının oluşturulması, ihracat bürokrasisindeki Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın konumunun etkinleştirilmesi, güncel teknolojiler ile uluslararası ihtiyaçların karşılanmasına yönelik teknolojik destek mekanizmalarının geliştirilmesi ve dost ve müttefik ülkeler İle stratejik işbirliklerinin teşvik edilmesi hedeflenmektedir.

Bu amaçların gerçekleştirilmesi sürecinde, savunma sanayisinin ihracat odaklı olarak yapılandırılması ve uluslararası işbirliği kültürünün yerleştirilmesi önem taşımaktadır.

İhracat Stratejisi, mevcut savunma sanayii ihracatını artırmak ve aynı zamanda ihracat artışını nitelikli ve sürdürülebilir kılmak için öncülük etmek, bu sektörde faaliyet gösteren bütün firmalara yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır.

İhracat Stratejisi dokümanı kapsamı, sektör firmaları, SSM yönetimi, SASAD İhracat Kurulu, yabancı ülke satınalma ajansları gibi paydaşların görüşleri de alınarak 4 Stratejik Konu, 7 Stratejik Amaç ve 30 Hedef olarak belirlenmiştir.Sektörün dünyadaki ihracat eğilimlerine paralel olarak yönlendirilmesi amacıyla hazırlanan İhracat Stratejisi Dokümanı, ihracata dayalı kalkınmanın öneminin vurgulandığı bu dönemde savunma sanayii için mevcut yapıyı güçlendiren ve sürdürülebilir ihracatı temin etmeye yönelik başlıca adımları kapsamaktadır.